Terugblik op Oerol 2015

Terugblik op Oerol 2015

Op 10-19 juni vindt Oerol 2016 op Terschelling plaats. Dit jaarlijkse festival is bekend vanwege het ruime aanbod van theater en muziek op een groot aantal locaties op het eiland. Veel voorstellingen vinden plaats in de open lucht, en sommige daarvan zijn speciaal voor de locatie ontwikkeld. Oerol heeft inmiddels een vaste schare liefhebbers verworven. Hier volgt een korte terugblik op het festival van vorig jaar aan de hand van enkele highlights.

 

Young Professionals Programma Oerol

In 2015 maakte een Young Professionals programma deel uit van Oerol. Hieraan namen jonge theatermakers en kunstenaars deel. Oerol leverde zo een bijdrage aan de ontwikkeling en innovatie van locatietheater en nieuw talent. De vraag hoe de theatermaker of kunstenaar zich kan verhouden tot een plek of locatie, welke rol de kunstenaar kan spelen in deze context en wat daarbij inspireert stond bij het Young Professionals programma centraal.

 

oeral-festival-publiek

 

Sfeer op Oeral Gevisualiseerd

Oerol zorgt sinds twee jaar voor feedback door de ‘Sense of Place’ bij de voorstellingen en locaties te achterhalen. Samen met het publiek worden data verzameld via stemborden. Deze data worden vertaald naar onder andere interessante fietsroutes. De data worden gevisualiseerd zodat het publiek ook zelf kan kijken waar er bijvoorbeeld een ‘opgelucht’ gevoel is, of waar een hoge mate van ‘nieuwsgierigheid’ heerst. Met maar liefst 107.650 gevoelens werden zo vorig jaar de impressies van de bezoekers in kaart gebracht.

 

Overal op het eiland

Oerol is de naam van een oude Terschellinger gewoonte. Als in het voorjaar het weer goed genoeg was om het vee dat ‘s winters op stal stond, te laten grazen op de weiden buiten de dorpen, gaf dat de vrolijke aanblik van loslopende beesten ‘oerol’, wat overal betekent in het dialect van Terschelling. Ook in 2015 was Oerol overal en stond heel Terschelling in het teken van het festival! Met je entreebandje kon je genieten van alles wat het festival te bieden heeft. Op het podium van het Groene Strand was elke dag muziek, en op het Westerkeyn terrein was een heel Oerol dorp ingericht waar allerlei optredens plaatsvonden. Lees een uitgebreid verslag van een enthousiaste bezoeker die dit allemaal meemaakte.